نسخه کامل مصاحبه من با شبکه آزادی با مقوله امنیت سایبری

ضمن سپاس و قدردانی از دست‌اندرکاران برنامه بفرمایید آزادی بدلیل اختصاص برنامه هفته گذشته به مقوله #امنیت_سایبری و دعوت از شخص بنده، از دوستانی که بدلیل کثرت سوالات امکان پاسخگویی به سوالات‌شان مهیا نشد پوزش می‌طلبم.

در نتیجه، با ایجاد یک بخش پرسش و پاسخ ویژه تحت عنوان سوالات متداول امنیت سایبری ۱۰۱، به مرور به هر سوال به تفصیل و با جزئیات پاسخ خواهم دهم؛ چه سوالاتی که مطرح نشد و چه سوالاتی که به دلیل ذیق وقت مختصر پاسخ داده شد.

لطفا جهت دنبال نمودن مسایل مربوط به امنیت و حریم خصوصی در فضای مجازی، هشتگ #امنیت_سایبری_۱۰۱ را دنبال نمایید.

فهرست مطالب