اسلام گرایی در قیاس با نازیسم

اسلام گرایی در قیاس با نازیسم

اسلام گرایی در قیاس با نازیسم

امروز داشتم دنبال یک پروفایل هدر جدید برای اکانت توئیتر فارسی ام می گشتم که با توجه به محتوائی که مدتی هست که روش تمرکز کردم یعنی تقدس زدائی از اسلام و براندازی فرزند خلفش، فرقه تبهکار جمهوری اسلامی، متوجه شباهت های بی چون و چرای میان اسلام و نازیسم شدم که تصمیم گرفتم هدر جدید رو بر همین اساس طراحی کنم:

  • حکومت دیکتاتوری
  • دکترین برتری
  • نابودی همه یهودیان
  • مرگ بر مخالفان
  • ماموریت: سلطه جهانی

این میزان از شباهت دیدگاه و ایدئولوزی خارق العاده است!

استفاده از این هدر برای عموم آزاد هست و محدودیتی نداره، بنابراین با خیال راحت می تونید هرجا که دوست داشتید ازش استفاده کنید.