مسیح میمون

در راستای تقدس زدائی، حالا که تابلو فرش عمام علی و حسین تو این چند روز کل توئیتر و تلگرام رو گرفته:

تابلو فرش نفیس عمام علی

تابلو فرش نفیس عمام علی

تابلو فرش نفیس عمام حسین

تابلو فرش نفیس عمام حسین

جا داره یادی کنیم از خانم Cecilia Gimenez که تصمیم می گیره به تنهائی نقاشی قرن ۱۹ مسیح رو تعمیر کنه و خب نتیجه مشهور میشه به Monkey Christ که نوه نقاش و جهانیان رو در شوک عمیقی فرو می بره 😂😂😂😂

Fresco Monkey Christ

Fresco Monkey Christ

بعدش یه عده نقاشی شام آخر فرسکو یا Fresco Last Supper رو با استفاده از این اثر هنری ایجاد کردن 😂😂😂😂

Fresco Last Supper

Fresco Last Supper

البته نبوغ افراد به اینجا ختم نمیشه

شما رو تنها میزارم با صحبت های این عزیز هنرمند که شاکی هست که اجازه اتمام کار رو بهش ندادن و واکنش نوه نقاش 🤣🤣🤣🤣