تهران، سال ۱۳۵۸: یک سال پس از انقلاب - فیلم فوق العاده جالبی از دوران کوتاه آزادی حجاب در ایران پس از انقلاب. برگرفته از یک مستند آلمانی

امروز با ویدیوی کوتاه و جالبی برخورد کردم که گزیده ای از یک مستند آلمانی هست در مورد دوران کوتاه آزادی حجاب در ایران پس از انقلاب.

ترجمه

تهران ۱۹۸۰، یکسال بعد از انقلاب…

خانم‌ها یا لباس به مدل غربی‌ها و یا چادر می‌‌پوشند… وضعیت پوشش مانند سابق دیده می شود با وجود این، پایه‌های اساسی‌ حقوق زنان تغییر کرده… از یک طرف زنان در انقلاب فعال بودند و از طرف دیگر شرایط‌شان تغییر کرده… اسلامیست‌ها چادر به سر میکنند و انقلابی‌‌ها روسری، با نام اسلام ولی‌ اسلام متفاوت… زنانی که بدون حجاب هستند، به اسلام سمپاتی ندارند… زنانی که با روسری مدل مجاهدی یا حزب اللهی به سر دارند، معتقد هستند که حکومت اسلامی برایشان حقوق بهتری دارد تا پادشاهی مدرن گذشته… حکومت از اینکه ملت مسلح باشند، حتی زنان، ترسی‌ ندارد… حجاب باعث شده که رابطه بین زنان و مردان راحت تر باشد، چون به لحاظ حجاب خود را آزادتر حس می کنند…

در قسمتی‌ که اسلحه پاک میکنند: حجاب به معنای این نیست که زنان و مردان از ارتباط نزدیک و سکس دوری می کنند، آنها مانند مسیحی‌‌ها نیستند و اتفاقا از سکس به مانند نیایش! استقبال میکنند…

در قسمتی‌ که زنان بدون روسری در آرایشگاه هستند: زنان زیادی هم وجود دارند که شکل ظاهری خود را برای جنس مخالف می‌‌آرایند. اعتماد به نفس‌شان با شکل ظاهری‌شان ارتباط دارد. زنان بی‌ حجاب شهری که ۲% جامعه را تشکیل می دهند. لایف استایل این زنان با روشی‌ که زمان شاه مدرن بود، می‌‌باشد. مانند حق طلاق و یا حق ارثیه زن و یا مشاغل مدرن… سالن‌های مد هم مانند گذشته وجود دارد تا بتوانند مانند غرب لباس بپوشند…

خبرنگار از خانمی که به انگلیسی‌ جواب می دهد، می‌‌پرسد: احساس زنان چگونه هست و چگونه خود را حس میکنند؟

جواب: آنها خود را خوشحال و خوشبخت حس می کردند ولی‌ دیگر چنین نیست. خمینی زندگی‌ زنان را تغییر داد. ما باید به تاریخ ۱۴۰۰ سال پیش بنگریم. منصفانه نیست که نسل جوان مانند دوران ۱۴۰۰ پیش زندگی‌ کنند… شما راضی‌ نیستید و خودتان را خوش حس نمی‌کنید؟ ما می خواهیم شاداب باشیم، زیر چادر و حجاب ما سرزنده نیستیم. شما مشتری‌های زیادی هم دارید؟ بله خیلی‌ زیاد. ولی‌ نه زیر چادر؟ البته که نه، آنها می‌‌جنگند.