آنالیز هشتگ‌های ترند شده روز بزرگداشت کوروش کبیر در ایران + افزوده شدن ویژگی آنالیز گروهی هشتگ‌ها به Barandazstorm

هشتگ‌های ترند شده روز بزرگداشت کوروش کبیر، آنالیز شده توسط نرم‌افزار Barandazstorm

هشتگ‌های ترند شده روز بزرگداشت کوروش کبیر، آنالیز شده توسط نرم‌افزار Barandazstorm

بدلیل تعدد و فراوانی هشتگ‌های روز بزرگداشت کوروش کبیر، تعدادی از این هشتگ‌ها تنها در ایران ترند شدند، به همین دلیل ویژگی آنالیز گروهی هشتگ‌ها به @Barandazstorm افزوده شد تا تصویر بهتر و دقیق‌تری از هشتگ‌های محبوب و مرتبط با این روز ارایه شود.

جهت اطلاع از جزئیات و دریافت گراف‌ با کیفیت آنالیز هشتگ‌های ترند شده روز بزرگداشت کوروش کبیر در ایران به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

آنالیز

آمار و ارقام

آمار و ارقام جداگانه هشتگ‌های ترنده شده روز بزرگداشت کوروش کبیر در ایران به شکل تفکیک شده، و به ترتیب محبوبیت محاسبه شده با الگوریتم اختصاصی Barandazstorm، به شرح ذیل می‌باشد (در واقع تعداد توییت به تنهایی معیار درستی جهت اندازه گیری میزان محبوبیت هشتگ‌ها نمی‌باشد؛ در زمانی دیگر به پارامترهای موثر در تشخیص میزان محبوبیت و چگونگی ترند شدن هشتگ‌ها خواهیم پرداخت):

تعداد توییت ۴,۷۷۷
دفعات استفاده از هشتگ ۷,۴۳۹
تعداد کاربران شرکت کننده ۲,۸۶۰
تعداد کاربران درگیر ۲,۹۹۷
تعداد هشتگ‌های مستقیما مرتبط ۸۸۸
کل هشتگ‌های مرتبط ۹۱۶

آمار و ارقام شبکه هشتگ #کوروش

تعداد توییت ۱۴,۴۴۹
دفعات استفاده از هشتگ ۲۱,۵۰۰
تعداد کاربران شرکت کننده ۴,۸۲۳
تعداد کاربران درگیر ۴,۹۶۵
تعداد هشتگ‌های مستقیما مرتبط ۷۰۴
کل هشتگ‌های مرتبط ۷۵۶

آمار و ارقام شبکه هشتگ #کوروش_بزرگ

تعداد توییت ۳,۷۹۳
دفعات استفاده از هشتگ ۵,۰۹۲
تعداد کاربران شرکت کننده ۱,۶۷۵
تعداد کاربران درگیر ۱,۷۴۶
تعداد هشتگ‌های مستقیما مرتبط ۴۰۸
کل هشتگ‌های مرتبط ۴۱۳

آمار و ارقام شبکه هشتگ #پاسارگاد

تعداد توییت ۵,۵۴۴
دفعات استفاده از هشتگ ۶,۹۴۸
تعداد کاربران شرکت کننده ۲,۰۲۲
تعداد کاربران درگیر ۲,۱۰۷
تعداد هشتگ‌های مستقیما مرتبط ۳۳۷
کل هشتگ‌های مرتبط ۳۶۰

آمار و ارقام شبکه هشتگ #هفتم_آبان

تعداد توییت ۷,۷۰۱
دفعات استفاده از هشتگ ۱۰,۲۷۵
تعداد کاربران شرکت کننده ۲,۲۳۱
تعداد کاربران درگیر ۲,۴۸۹
تعداد هشتگ‌های مستقیما مرتبط ۴۴۶
کل هشتگ‌های مرتبط ۵۰۶

آمار و ارقام شبکه هشتگ #CyrusTheGreatDay

تعداد توییت ۲,۳۷۹
دفعات استفاده از هشتگ ۳,۱۰۹
تعداد کاربران شرکت کننده ۱,۵۴۵
تعداد کاربران درگیر ۱,۵۸۳
تعداد هشتگ‌های مستقیما مرتبط ۲۴۸
کل هشتگ‌های مرتبط ۲۶۷

آمار و ارقام شبکه هشتگ #روز_کوروش

تعداد توییت ۱۹,۲۰۶
دفعات استفاده از هشتگ ۲۸,۱۴۹
تعداد کاربران شرکت کننده ۱,۹۸۸
تعداد کاربران درگیر ۲,۱۶۰
تعداد هشتگ‌های مستقیما مرتبط ۲۸۷
کل هشتگ‌های مرتبط ۳۶۱

آمار و ارقام شبکه هشتگ #CyrusIsOurSaviour

مرتبط‌ترین هشتگ‌های روز بزرگداشت کوروش کبیر

مرتبط‌ترین هشتگ‌های روز بزرگداشت کوروش کبیر به ترتیب به شرح ذیل می باشند:

مرتبط‌ترین هشتگ‌های روز بزرگداشت کوروش کبیر

مرتبط‌ترین هشتگ‌های روز بزرگداشت کوروش کبیر

 1. #کوروش
 2. #کوروش_بزرگ
 3. #پاسارگاد
 4. #ایران
 5. #هفتم_آبان
 6. #cyrusthegreatday
 7. #هفت_آبان
 8. #کوروش_کبیر
 9. #iran
 10. #cyrusthegreat
 11. #روز_کوروش
 12. #cyrusisoursaviour
 13. #جاویدشاه
 14. #۷آبان
 15. #cyrus
 16. #روز_کوروش_بزرگ
 17. #کورش_بزرگ
 18. #پهلوی
 19. #iranian
 20. #جاوید_شاه
 21. #شیراز
 22. #ایران_را_پس_میگیریم
 23. #humanrights
 24. #freeiran
 25. #شاهزاده_رضا_پهلوی
 26. #کورش
 27. #براندازم
 28. #هفته_پادشاهی
 29. #کوروش_تا_پهلوی
 30. #persian
 31. #cyrusday
 32. #آزادی
 33. #persia
 34. #iranregimechange
 35. #ایرانیان
 36. #شاه
 37. #حقوق_بشر
 38. #کورش_کبیر
 39. #اعتراضات_سراسری
 40. #۷_آبان
 41. #تخت_جمشید
 42. #ایرانی
 43. #شاهنشاه_آریامهر
 44. #تهران
 45. #مردم
 46. #آبان
 47. #ایران_متحد
 48. #فرقه_تبهکار
 49. #pasargad
 50. #آریامهر
 51. #هخامنشیان
 52. #اتحاد
 53. #چهارم_آبان
 54. #پاسارگارد
 55. #میدان_میلیونی
 56. #تمدن
 57. #رضاشاه
 58. #persianempire
 59. #مرگ_بر_خامنه_ای
 60. #پارس
 61. #cyrus_the_great
 62. #history
 63. #king
 64. #کوروش_هخامنشی
 65. #downwithkhamenei
 66. #greatcyrus
 67. #محمدرضاشاه_پهلوی
 68. #jews
 69. #جمهوری_اسلامی
 70. #رضاشاه_دوم
 71. #اربعین
 72. #شاهنشاه
 73. #خامنهای
 74. #هخامنشی
 75. #تاریخ
 76. #leadership
 77. #مرگ_بر_جمهوری_اسلامی
 78. #cyrusthekingofiran
 79. #انقلاب
 80. #فارس
 81. #فرهنگ
 82. #منشور_کوروش
 83. #iranians
 84. #پادشاه
 85. #خامنه‌ای_عامل_ویرانی
 86. #حذف_آخوند
 87. #پاینده_ایران
 88. #آریایی
 89. #ترامپ
 90. #اصفهان
 91. #وطن
 92. #تمدن_ایران
 93. #شاهزاده
 94. #پرسپولیس
 95. #داریوش
 96. #پدر
 97. #پرچم
 98. #عراق
 99. #بابل
 100. #نسل_شیک_پاسارگادی

سرشناس‌ترین اکانت‌های هشتگ‌های ترند شده روز بزرگداشت کوروش کبیر

سرشناس‌ترین اکانت‌های هشتگ‌های ترند شده روز بزرگداشت کوروش کبیر به ترتیب به شرح ذیل می باشند:

سرشناس‌ترین اکانت‌های هشتگ‌های ترند شده روز بزرگداشت کوروش کبیر

سرشناس‌ترین اکانت‌های هشتگ‌های ترند شده روز بزرگداشت کوروش کبیر

 1. @PahlaviReza
 2. @Hashshaashin
 3. @Yarekodakestan1
 4. @SecPompeo
 5. @Pedarzheepet
 6. @william1wallase
 7. @IsraelPersian
 8. @phalange1981
 9. @Baaaaroon
 10. @ghozi02604332
 11. @sholokhof
 12. @lilireyyy
 13. @MadariSarzamin
 14. @pouriazeraati
 15. @Hellboy26275176
 16. @Sanam_banooo
 17. @Tiger_Irani
 18. @tanhatak1251
 19. @gavazniran1
 20. @mohmd_mozafari
 21. @USAdarFarsi
 22. @Nili_parande
 23. @yyaagghhoooott
 24. @N_W_T7
 25. @zenDEgieSHaddd
 26. @kingofk_kings
 27. @CENTCOMFarsi
 28. @VidaSarafraz
 29. @Lida_Ariana55
 30. @kaxhal
 31. @ShAryaee
 32. @janwaljan1
 33. @ali1freedom
 34. @A_N_MOHTARAM
 35. @jahanbaniiiiii
 36. @FAli1969
 37. @alireza11645429
 38. @amg97988771
 39. @asgharekabir
 40. @MRPishdadi
 41. @MINOOBANOO3
 42. @arezoom001
 43. @Leila_Arya
 44. @khaamenei_ir
 45. @Nastara99638495
 46. @shiva2536
 47. @SHEIKHPASHMODIN
 48. @Khamenie_fa
 49. @YaarDabestaani
 50. @Montaghed_
 51. @alankurd1370
 52. @Ashk
 53. @AzadehKhorasan
 54. @fariad_iran
 55. @gisoo98
 56. @Razieh15776607
 57. @dnravi23
 58. @irani1234561
 59. @ufohunter13
 60. @karabcar
 61. @7BJoWTIVdijuo3c
 62. @ImamLanatollah
 63. @persiangirl_6
 64. @IRAN_javid863
 65. @DARKOB60Tanha
 66. @BanooBaSharaf
 67. @haghnegar
 68. @Leopard_Tank1
 69. @barrandazam
 70. @shakilmonfared
 71. @HAMID_GUARDIAN0
 72. @GARDEJAVIDAN2
 73. @dalimal04291615
 74. @arash_sobhani
 75. @Aragon33Aragon
 76. @HamediEbrahim
 77. @sinamot7
 78. @Freeirann1
 79. @Butterfly_6565
 80. @Nobahar08616207
 81. @roya_1347
 82. @RobotNo297
 83. @lastsamuraei
 84. @Vahidb9
 85. @S6w1tfQHoh5NgQQ
 86. @ParsaRosha
 87. @mkg52465144
 88. @naz_tosan
 89. @1mobarez
 90. @chawshin_83
 91. @MozdurShenas
 92. @GholamRezaMora3
 93. @khabarbin
 94. @Farzad13931
 95. @Miss_Kick2
 96. @Sanchezmamali
 97. @niko123niki
 98. @ShahinNahid
 99. @saiedeh10
 100. @hashemasa

کاربران ترند کننده هشتگ‌های ترند شده روز بزرگداشت کوروش کبیر با بیشترین تعداد توییت

کاربران ترند کننده هشتگ‌های ترند شده روز بزرگداشت کوروش کبیر با بیشترین تعداد توییت، به ترتیب به شرح ذیل می باشند:

کاربران ترند کننده هشتگ‌های ترند شده روز بزرگداشت کوروش کبیر با بیشترین تعداد توییت

کاربران ترند کننده هشتگ‌های ترند شده روز بزرگداشت کوروش کبیر با بیشترین تعداد توییت

 1. @ShahanshahiBot
 2. @MenveyRlKLjO5MT
 3. @CulturalIran
 4. @Unforgiven_1920
 5. @Hashshaashin
 6. @shahrokz1
 7. @Banuyetehrani
 8. @phalange1981
 9. @amirkarz77773
 10. @GreatPersiamap
 11. @ali1freedom
 12. @jahanbaniiiiii
 13. @freedom_hugo
 14. @YouFreemen
 15. @ShAryaee
 16. @resal200
 17. @Baaaaroon
 18. @VahidAllcapone
 19. @Nastara99638495
 20. @arianaisfree_
 21. @Ham87365168
 22. @hashemasa
 23. @siaayrom
 24. @capricornah1
 25. @radman49243354
 26. @tanhatak1251
 27. @Maahvman
 28. @0j7CB2GzXeyNiIy
 29. @zehneno
 30. @babak72871439
 31. @mohamma89850579
 32. @AzadehKhorasan
 33. @GILDA39076914
 34. @mohammadjaberi5
 35. @MRPishdadi
 36. @iranazadi1395
 37. @TEHRAN_AARSALAN
 38. @Mahmoud55791825
 39. @Free_Iran97
 40. @iran98763509
 41. @mazdakazad1
 42. @1srbaz
 43. @mZPpwqDUnAGY6Ay
 44. @Alone_Gladiator
 45. @meshkinmoo56
 46. @xn3wo1BCezY5B3h
 47. @dayan_turkmen
 48. @haraskonam
 49. @mahtab_sar
 50. @Haman_3r
 51. @sushiant10
 52. @amin60001983
 53. @golsorkh6
 54. @parisa81224704
 55. @MINOOBANOO3
 56. @DARKOB60Tanha
 57. @IRAN64262419
 58. @MasoudBiglari8
 59. @Mohammadshalch3
 60. @saeimonz421
 61. @bigmanarsalan
 62. @M63170482
 63. @MoradiMonier
 64. @yyaagghhoooott
 65. @N_W_T7
 66. @arshida42292082
 67. @lalehzaar
 68. @BB_Goal
 69. @BaheriHassan
 70. @helya56034817
 71. @kermany
 72. @Mojtaba61682979
 73. @arezoom001
 74. @saiedeh10
 75. @meehan1360
 76. @ParadoxxBR
 77. @Bahman273
 78. @anahitamandanf
 79. @katayoun2577
 80. @Parviz66249747
 81. @MTeramadol
 82. @YaldaRod
 83. @drirani12345566
 84. @Hamd46795246
 85. @VidaSarafraz
 86. @zhandark49
 87. @Bijan_Cyrus
 88. @A_d_n_a_n_Z_N
 89. @arashkamangir07
 90. @CyrusEmpire123
 91. @DavidMo70338707
 92. @derafsh_kavyan2
 93. @Farahna52419347
 94. @Hami52276816
 95. @Sanam_banooo
 96. @Vahidb9
 97. @Nima20272805
 98. @mashnighe
 99. @Nafiseh87419994
 100. @7BJoWTIVdijuo3c

دریافت گراف‌ با کیفیت

دریافت گراف با کیفیت شبکه کاربران هشتگ‌های ترند شده روز بزرگداشت کوروش کبیر:

گراف با کیفیت شبکه هشتگ‌های ترند شده مرتبط با روز بزرگداشت کوروش کبیر، آنالیز شده توسط نرم‌افزار Barandazstorm

گراف با کیفیت شبکه هشتگ‌های ترند شده مرتبط با روز بزرگداشت کوروش کبیر، آنالیز شده توسط نرم‌افزار Barandazstorm

گراف با کیفیت شبکه کاربران هشتگ‌های ترند شده روز بزرگداشت کوروش کبیر، آنالیز شده توسط نرم‌افزار Barandazstorm

گراف با کیفیت شبکه کاربران هشتگ‌های ترند شده روز بزرگداشت کوروش کبیر، آنالیز شده توسط نرم‌افزار Barandazstorm