اسلام: دین نامقدس و کتاب آشپزی سمی

بله محمد، آنچه را که می خواهی به تو خواهم داد. این کتاب را بگیر، به همه بگو خداوند آن را به تو داده است. یقین حاصل می کنم که باور کنند. برای این که واقعی به نظر برسد، مقدار ناچیزی واقعیت با تمامی دروغ ها و شرارت ها ترکیب شده است. این دین بیمار را "اسلام" بنام. این تمام آن چیزی است که می خواهم تا زمانی که به سراغ روحت بیایم.

بله محمد، آنچه را که می خواهی به تو خواهم داد. این کتاب را بگیر، به همه بگو خداوند آن را به تو داده است. یقین حاصل می کنم که باور کنند. برای این که واقعی به نظر برسد، مقدار ناچیزی واقعیت با تمامی دروغ ها و شرارت ها ترکیب شده است. این دین بیمار را "اسلام" بنام. این تمام آن چیزی است که می خواهم تا زمانی که به سراغ روحت بیایم.

نویسنده ها و صاحب نظران زیادی در وصف حقانیت اسلام و محمد، یا به عکس در رد و شیطانی بودن آن قلم زده اند. واقعیتش نمی دانم نویسنده اصلی متن کوتاه اما پرمغزی که در ادامه می آید، چه کسی است، یا اولین بار کی و کجا آن را خوانده ام. اما، هیچ کتاب یا متنی را ندیده و نخوانده ام که به این زیبائی قلب های یخ زده مومنان را بزداید، یا گوش ها و چشمان بسته اشان را باز نماید؛ و یا تفکر را در مغزهای خشکیده اشان به جریان اندازد.

اسلام به مانند يک كتاب آشپزی است که ۱۴۰۰ سال است هر كسی از آن غذا درست میكند مسموم ميشود اما همیشه میگویند عيب از كتاب نيست عيب از سرآشپزها است!

میگوییم: القاعده…
میگویند: اسلام نیست!

میگوییم: طالبان…
میگویند: اسلام نیست!

میگوییم: بوکو حرام…
میگویند: اسلام نیست!

میگوییم: داعش…
میگویند: اسلام نیست!

میگوییم: وهابیون…
میگویند: اسلام نیست!

میگوییم: حزب الله…
میگویند: اسلام نیست!

میگوییم: جمهوری اسلامی…
میگویند: اسلام نيست!

میگوییم: فلان مرجع تقلید شیعه…
میگویند: این روحانیون مسلمان نیستند و فقط اسلام را خراب میکنند!

میگوییم: فلان قانون اسلام…
میگویند: این قانون برای آن زمان بوده و ربطی به حال حاضر ندارد!

میگوییم: فلان حدیث…
میگویند: ممکن است تحریف شده باشد، مورد قبول ما نیست!

میگوییم: فلان آیه قرآن…
میگویند: معنیش این نیست، باید تفسیرش را بخوانید، شأنِ نزول دارد!

ميگوييم: فلان تفسير…
ميگويند: تفسیر که قرآن نیست!

میگوییم: فلان روایت تاریخی از فلان مورخ مسلمان…
میگویند: فلان مورخ که معصوم نبوده، ما قبولش نداریم!

میگوییم…
پس اسلام واقعی چیست؟!!
کجاست؟!!
کِی قرار است اجرا شود؟!!

میگویند…
اسلام واقعی هنوز پیاده نشده، باید تا ظهور مهدی صبر کنید!

میگوییم: ظهور چه موقع است؟!!
میگویند: شاید این جمعه بیاید…..!!!

ناشناس اسلام: كتاب آشپزی سمی