مسیح میمون

     1 دقیقه      ممدوو بابائی

در راستای تقدس زدائی، حالا که تابلو فرش عمام علی و حسین تو این چند روز کل توئیتر و تلگرام رو گرفته:

تابلو فرش نفیس عمام علی

تابلو فرش نفیس عمام علی

تابلو فرش نفیس عمام حسین

تابلو فرش نفیس عمام حسین

جا داره یادی کنیم از خانم Cecilia Gimenez که تصمیم می گیره به تنهائی نقاشی قرن ۱۹ مسیح رو تعمیر کنه و خب نتیجه مشهور میشه به Monkey Christ که نوه نقاش و جهانیان رو در شوک عمیقی فرو می بره 😂😂😂😂

Fresco Monkey Christ

Fresco Monkey Christ

[ادامه مطلب...]